Rabbi Grossman Logo for Hag Savea Scroll Down Arrow
Logo for Hag Savea Logo for Migdal Or Logo for Mifalot Rabbi Grossman

רוצים לראות מי עוד תרם והעביר את החבילה, כנסו >>

אלפי ילדים בישראל לא יכולים להרשות
לעצמם לקיים את ארוחת החג
בראש השנה הקרוב!

בימים אלה חבילת המזון של חג שבע עוברת בין אלפי אנשים
התורמים ארוחות חג לילדים ומעבירים אותה הלאה.

תרמו גם אתם ארוחת חג ויחד
נעשה להם חג שבע.

a Background Shape Image

רוצים לראות מי עוד תרם והעביר את החבילה, כנסו

מבצע ארצי לאיסוף וחלוקת חבילות מזון לנזקקים לקראת החגים פסח
וראש השנה. המבצע החל לראשונה בשנת 2003 ביוזמת ילדי רשת החינוך "מגדל אור"
בראשות חתן פרס ישראל, הרב יצחק דוד גרוסמן.

אל ילדי "מגדל אור" מצטרפים מידי שנה מתנדבים מיחידות צה"ל, חניכי תנועות
הנוער, עובדי חברות מובילות במשק ומאות מתנדבים נוספים. זו השנה ה -16 שכולנו יחד, בלב אחד,
מתגייסים על מנת לעשות לאלפי ילדים נזקקים בישראל - חג שבע!