Rabbi Grossman Logo for Hag Savea Logo for Migdal Or Logo for Mifalot Rabbi Grossman Scroll Down Arrow

עזרו לנו להשלים
את רשימת הקניות לחג
עבור אלה שאין להם

Logo for Hag Savea Logo for Migdal Or Logo for Mifalot Rabbi Grossman

עזרו לנו להשלים את רשימת הקניות לחג עבור אלה שאין להם

בחג הזה עלינו לקנות הרבה מצרכים
עבור אלפי ילדים שאין באפשרותם
לקיים את ארוחת החג.

פתחו את הלב והכיס, ויחד נעשה
לכמה שיותר ילדים חג שבע!

a Background Shape Image

חג שבע לילדים

מבצע ארצי לאיסוף וחלוקת חבילות מזון לנזקקים לקראת החגים פסח
וראש השנה. המבצע החל לראשונה בשנת 2003 ביוזמת ילדי רשת החינוך "מגדל אור"
בראשות חתן פרס ישראל, הרב יצחק דוד גרוסמן.

אל ילדי "מגדל אור" מצטרפים מידי שנה מתנדבים מיחידות צה"ל, חניכי תנועות
הנוער, עובדי חברות מובילות במשק ומאות מתנדבים נוספים. זו השנה ה -16 שכולנו יחד, בלב אחד, מתגייסים על מנת לעשות לאלפי ילדים נזקקים בישראל - חג שבע!

כל תרומה מוכרת לצרכי מס על פי סעיף 46 א לפקודת מס הכנסה.
בעבור כל תרומה תשלח קבלה בדואר או באימייל על פי הנתונים שתמסור.