Rabbi Grossman Logo for Hag Savea Scroll Down Arrow
Logo for Migdal Or Logo for Mifalot Rabbi Grossman Logo for Hag Savea

עזרו לנו להשלים את רשימת הקניות לחג
עבור אלה שאין להם

בחג הזה עלינו לקנות הרבה מצרכים עבור אלפי ילדים שאין באפשרותם לקיים את ארוחת החג.

פתחו את הלב והכיס, ויחד נעשה לכמה שיותר ילדים חג שבע!

חג שבע לילדים

מבצע ארצי לאיסוף וחלוקת חבילות מזון לנזקקים לקראת החגים פסח וראש השנה. המבצע החל לראשונה בשנת 2003 ביוזמת ילדי רשת החינוך "מגדל אור"
בראשות חתן פרס ישראל, הרב יצחק דוד גרוסמן.

אל ילדי "מגדל אור" מצטרפים מידי שנה מתנדבים מיחידות צה"ל, חניכי תנועות הנוער, עובדי חברות מובילות במשק ומאות מתנדבים נוספים. זו השנה ה -16 שכולנו יחד, בלב אחד, מתגייסים על מנת לעשות לאלפי ילדים נזקקים בישראל - חג שבע!

לפרטים נוספים כנסו לאתר להורדת טפסי ניהול תקין וניכוי מס < חפשו אותנו ב Grossman Facebook Link

a Background Shape Image

כל תרומה מוכרת לצרכי מס על פי סעיף 46 א לפקודת מס הכנסה.
בעבור כל תרומה תשלח קבלה בדואר או באימייל על פי הנתונים שתמסור.

Logo for Migdal Or Logo for Mifalot Rabbi Grossman